Quantcast

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. για Καταναλωτές

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα μας! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. (εφεξής η “ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε.”) δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.

1. Επιτρεπόμενη χρήση
Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα την Ιστοσελίδα μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτήν, όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο). Εντούτοις, η χρήση της Ιστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική . Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε: (α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του ∙ (β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ∙ (γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές (συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων κατά της ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ), συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές ∙ (δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή (ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας.
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό. Σε περίπτωση υποστήριξης της ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ή/και των προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος η σχέση αυτή θα δηλώνεται με σαφήνεια στο κοινό.

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
3.1.Υλικό που παρέχεται από τη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ή των αδειούχων της. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. για Καταναλωτές Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από την Ιστοσελίδα για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση) εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2017 ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ).
3.2. Υλικό που παρέχεται από Εσάς Δηλώνετε και εγγυάστε στη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. και στους αδειούχους της.

4. Ευθύνη
Αν και η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτές. Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς την παρούσα Ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον χρησιμοποιείτε το ακριβές URL της αρχικής σελίδας της παρούσας Ιστοσελίδας (πχ. απαγορεύεται η «βαθειά ζεύξη») και δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. για Καταναλωτές τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από τη ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. . Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

5. Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. , Δουμπιά Χαλκιδικής, 63037.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας
(i) μέσω email στο info@doubia.gr
(ii) τηλεφωνικώς στο 23710 92000 ή
(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. Ελλάς, Δουμπιά Χαλκιδικής, 63037.

6. Τροποποιήσεις
Η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα. Εσείς και η ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε. συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Τρικάλων, Ελλάδα.

Copyright © Μάρτιος 2023 ΔΟΥΜΠΙΑ Α.Ε.